Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

No cikla “Vakars Vidzemē”

1979 Audekls, eļļa 35.00 x 45.00 cm

Jānis Kalmīte

1907 - 1996
No cikla “Vakars Vidzemē”

J. Kalmīte piedzima namdara ģimenē. 1928. gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā, kuru beidza 1935. gadā, absolvējot Ģederta Eliasa Figurālās glezniecības meistardarbnīcu. 1944. gadā kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, 1950. gadā izceļoja uz ASV.

Vācijā Kalmīte sāka gleznot atmiņu skices – veco riju sava tēva lauku mājās, radot simtiem sapņu tēlu.1 Amerikā dzīvojot, Kalmīte šo motīvu ekspresionisma valodā īstenoja kā nacionālās piederības zīmi.

“Kalmīte, dziļi izjuzdams un pārdzīvodams

zemes dzīvības spēku mistērijas spēka noslēpumu, pat rijas glezno tā, it kā tās būtu nevis cilvēka roku celtas, bet izaugušas no latviešu tautas aizmūžu ziņas, no sēklas, ko šajā zemē metis pats Lielais Sējējs.”2

Darbs iekļauts kolekcijā 2007. gadā

1 Kalmīte L. A. Jānis Kalmīte. Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonds, [2007], 26. lpp.

2 Soikāns J. Jūlijs Jēgers un latviešu māksla // Grām.: Jūlijs Jēgers un latviešu māksla. Daugava Stokholmā. 1966, 84. lpp.