Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Ziemassvētku kauja

1930 Kartons, guaša 50.00 x 74.00 cm

Maigonis Bērziņš

1902 - 1933
Ziemassvētku kauja

M. Bērziņš piedzima tirgotāja ģimenē. 1919./1920. mācību gadā apmeklēja Samāras mākslas rūpniecības skolu (Самарская городская художественно промышленная школа) un no 1920. līdz 1921. gadam mācījās Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības mākslas studijā. 1921. gadā iestājies Latvijas Mākslas akadēmijā, no kuras tika izslēgts 1924. gadā par vājām sekmēm.1 1933. gada trešajos Ziemassvētkos, viesojoties pie dr. Egles Pļaviņās, Bērziņš nošāvās.2

Neatkarīgo mākslinieku vienības izstādēs Bērziņš piedalījās ar “liesmojošiem” ornamentāliem

metiem, kas bija paredzēti tekstilizstrādājumiem – paklājiem, segām, spilveniem un aizkariem. Bērziņa “Ziemassvētku kauja” ir veltījums I pasaules kara cīņai: Ziemassvētku egles ugunis pārtop piemiņas salūtā, koku stumbri transformējas durkļu smailēs, sarkanie karogi noliecas sērās.

Mets bija glabājies pie galeristes Maigas Rozenbergas. 2006. gadā darbs iekļauts kolekcijā.

1 LVA, 485. fonds, 1. apraksts, 78. lieta.

2 Majevskis A. Jauna mākslinieka traģisks dzīves noslēgums // Brīvā Zeme. 1933. gada 30. dec., nr. 293, 14. lpp.