Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Klusā daba ar bumbieriem

1930-to beigas Audekls, eļļa 72.50 x 90.50 cm

Nikolajs Breikšs

1911 - 1972
Klusā daba ar bumbieriem

N. Breikšs dzimis mērnieka ģimenē. 1931. gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā, kuru beidza 1937. gadā, absolvējot Vilhelma Purvīša Dabasskatu glezniecības meistardarbnīcu. Neīstenojis savu ieceri studēt Antverpenē, 1942. gadā atkārtoti iestājās LMA, lai papildinātos Ludolfa Liberta Figurālās glezniecības meistardarbnīcā.1

Strādāja par pedagogu Latgalē, bet no 1945. gada – LPSR Valsts Mākslas akadēmijā. Gleznoja ainavas, tematiskas kompozīcijas, atbilstīgas socreālisma prasībām, un klusās dabas. “Visvairāk viņam patika neitrālā telpā uz galda parasti

virtuves trauki ar tajos ievietotiem pārtikas produktiem.”2 Tumsinātā istabā uz galda izvietotie priekšmeti – zaļa stikla pudele kā kamertonis, balts fajansa šķīvis ar bumbieriem, zila metāla bļodiņa ar āboliem, brūna māla bļodiņa un balta porcelāna cukura doze, kā arī brīvi izkaisītie bumbieri sniedz tonāli saskaņotu, mājīgas atmosfēras un dāsnas Latvijas vasaras nogales iespaidu.

Darbs iekļauts kolekcijā 2006. gadā.

1 LVA, 485. fonds, 1. apraksts, 107. lieta, 33. lpp.

2 Cielava S. Nikolajs Breikšs. R.: Preses nams, 1994, 38. lpp.