Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Lietus mākoņi pār Daugavu

1930-tie gadi Audekls, eļļa 60.60 x 81.60 cm

Konrāds Ubāns

1893 - 1981
Lietus mākoņi pār Daugavu

Daugava pie Kokneses kļuva par Ubāna glezniecības neizsīkstošu iedvesmas avotu: “Man ļoti patīk Pērse, Daugavas krasti, un es esmu vairākas reizes no Pļaviņām nostaigājis līdz Skrīveriem un vērojis. Šis posms, man liekas, ir viens no skaistākajiem mūsu Daugavas posmiem. Man ir varbūt zināmā mērā romantiska daba, un es, vārdu sakot, tur sajūtu to, kas man ir tuvs. Tur es esmu no

sevis visvairāk dabūjis ārā. Koknesē es biju pilnīgi savā elementā.”1

1930. gados Ubāna ainavas ieguva monolītu un episku raksturu, krāsu kāpinājumu sasniedzot saulrieta gleznojumos. Saulriets padarīja iespējamas visplašākās krāsu simfonijas.

Darbs iekļauts kolekcijā 2005. gadā.

1 Ubāns K. Cit. pēc: Nodieva A. Konrāds Ubāns. R.: Liesma, 1974, 68. lpp.