Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Parīze

1938 Papīrs, akvarelis 20.00 x 32.00 cm

Mārtiņš Zaurs

1915 - 1998
Parīze

M. Zaurs piedzima jaunsaimnieka ģimenē. Mācījās Rīgas Tautas augstskolā pie tēlnieka Emīla Meldera un Romana Sutas studijā (1933-1934). Latvijas Mākslas akadēmiju beidza 1942. gadā, absolvējot Kārļa Zāles Tēlniecības meistardarbnīcu (pēc Zāles nāves diplomdarbu vadīja Kārlis Jansons).

Zaurs darbojās dažādos tēlniecības žanros un materiālos, pievērsās grafikai, rakstīja recenzijas

par mākslu, stāstus, dzejoļus un atmiņas. Kolekcionēja mākslas darbus un savās mājās Mežotnes pagastā bija izveidojis fantastisku vidi.

Parīzes skice, kas tapusi pēc tam, kad bija beidzies Zaura obligātais karadienests1, ietilpst interešu tūrisma iespaidu kategorijā.

Darbs iekļauts kolekcijā 2006. gadā.

1 LVA, 485. fonds, 1. apraksts, 1036. lieta.